4 de febrero de 2008

Els moments que debem..

L'egoisme, cal parlar d'ell..
de vegades nosaltres mateixos ens donem massa importància. No estem sols. Sovint, les persones que estan al nostre costat han fet més per nosaltres del que nosaltres hem fet. I no ho agraim... Vivim tancats, reconeixent-nos els mèrits de la vida a nosaltres mateixos, deixant de banda l'amor que ens han donat, el ombros on hem plorat, els somriures que ens han fet fer les paraules d'algú altre, els t'estimo... Ho oblidem.
I els altres frmen part del que som, cal estimar-los i dilis que ho fem!
Alló que no es sap, no es valora...
Cal fer servir les paraules.

No hay comentarios.: